Bulk SMS / SMS-aviseringar

Gör mycket effektiva kampanjer via SMS tack vare vår telekommunikationsplattform (Afilnet). En Afilnet som vi är experter på att genomföra SMS-kampanjer över hela världen och vi rekommenderar dig så att du kan få en optimal avkastning på investeringen

Fördelarna med att köra SMS-kampanjer


  • Högre öppningsfrekvens
    SMS: n har en öppningshastighet på 98%, öppningsgraden högre än andra kommunikationskanaler.

  • Exklusivitet som en kommunikationskanal för företag
    Idag är SMS riktmärket för företagskommunikation och skicka mobilaviseringar. Tusentals företag genomför SMS-aviseringar och kampanjer varje dag

  • Snabbt och automatiserat
    Med SMS kan du ansluta till dina kunder snabbt och automatiskt. Vad tillåter dig en flytande kommunikation med dina kunder.

Lär känna Afilnet

Afilnet är den lösning som Linkses Network erbjuder för att tillgodose dina behov inom marknadsföring och telekommunikation


Åtkomst till Afilnet