Velká data: Elektronický obchod v detailu

Díky cenové analýze provedené naším systémem porovnávání a analýzy cen můžeme získat cenové trendy, módní módu, sektorové rovnováhy.

Jakou analýzu provádíme?


 • Porovnání cen
  Porovnáme ceny všech produktů ve všech obchodech, s těmito informacemi vás můžeme upozornit na jakékoli tržní zhodnocení.

 • Analýza internetového obchodu
  Porovnáme internetové obchody mezi sebou, abychom získali poměr cen pro každý obchod, můžeme analyzovat cenové spektrum vašeho online obchodu.

 • Konkurenční produkty nebo ne
  Díky naší kategorizované cenové analýze můžeme určit, ve kterých kategoriích je váš virtuální obchod konkurenční nebo ne.

 • Obchodní trend
  Známe cenový trend každého typu produktu, pokud dojde ke změně trendu, víme to okamžitě.

 • Trend značky
  Máme odpovědi na vaše otázky: V jakém cenovém spektru se nachází vaše značka a / nebo vaše konkurence? Na co je to veřejné téma? Jaké změny cen mají vaše produkty? Jaké produkty jsou výhodnější?

Vždy dostupný!

V síti Linkses Network pracujeme každý den, abyste dosáhli svých cílů, protože vás neustále provázíme, abyste se mohli cítit v klidu


Kontakt